Bạn đang ở: Trang Chủ

THÔNG BÁO V/v...

Bạn có muốn tự mình khám phá từng thể loại sách để tìm điều mới mẻ khi tiếp cận một loại văn bản văn...

Lịch hoạt động...

Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 21/04/2014 đến ngày 27/04/2014

THÔNG BÁO V/v Tham gia hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  “Ánh sáng thời đại” lần VI - năm 2014

THÔNG BÁO V/v Tham gia hội thi...

Căn cứ kế hoạch liên tịch số số 56 - KHLT/ĐTN-SGDĐT- ĐUK-ĐUĐHQG giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn và các đơn vị liên quan

THÔNG BÁO V/v Tuyển thành viên CLB “Ánh sáng tri thức”

THÔNG BÁO V/v Tuyển thành viên...

Bạn có muốn tự mình khám phá từng thể loại sách để tìm điều mới mẻ khi tiếp cận một loại văn bản văn học hay văn bản thông tin khác nhauĐịa chỉ

Phòng A0306, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: banthanhnien@tdt.edu.vn

Đăng Nhập